16_08_2023_Javni poziv za prijavu za članove u Vijeću za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta BiH

Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH raspisuje JAVNI POZIV za prijavu za članove u Vijeću za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Učesnici su obavezni da pripreme prijave u skladu sa zahtjevima koji su navedeni u ovom javnom pozivu, a prijave koje nisu u skladu s ovim javnim pozivom bit će odbačene kao nepotpune.
Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave u sredstvima javnog informisanja.

Image for news

16_08_2023_Javni poziv za prijavu za članove u Vijeću za računovodstvo i reviziju