16_08_2023_Javni poziv za prijavu za članove u Vijeću za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH raspisuje JAVNI POZIV za prijavu za članove u Vijeću za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Sudionici su obvezni pripremiti prijave u skladu sa zahtjevima navedenima u ovom Javnom pozivu, a prijave koje nisu u skladu s ovim Javnim pozivom bit će odbačene kao nepotpune.
Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave u sredstvima javnog informiranja.

Image for news

16_08_2023_Javni poziv za prijavu za članove u Vijeću za računovodstvo i reviziju