16_08_2023_Јавни позив за пријаву за чланове у Савјету за рачуноводство и ревизију Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за чланове у Савјету за рачуноводство и ревизију Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Учесници треба да припреме пријаве у складу са захтјевима који су наведени у овом јавном позиву, а пријаве које нису у складу с овим јавним позивом биће одбачене као непотпуне.
Јавни позив остаје отворен 7 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Image for news

16_08_2023_Jавни позив за пријаву за чланове у Савјету за рачуноводство и ревизију

еГрађани