Poziv zainteresovanim licima za pohađanje obuke za obavljanje mjenjačkih poslova

Komisija za obuku i provjeru znanja stečenog na obuci za obavljanje mjenjačkih poslova poziva zainteresovana lica za sticanje certifikata za obavljanje mjenjačkih poslova.
Obuka će se održati u septembru /oktobru u Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, Brčko.

Image for news

Lica zainteresovana za pohađanje obuke dužna su podnijeti zahtjev za sticanje certifikata za obavljanje mjenjačkih poslova (ANEKS I), te priložiti obavezne priloge uz prijavu:

  • Fotokopija lične karte

  • Ovjerena fotokopija diplome o stečenom srednjem obrazovanju

  • Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz člana 9. stav (1) tačka g) Pravilnika

  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za prijavu u iznosu od 5KM

Obuka će se održati u septembru / oktobru u Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, Brčko.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj 049/ 231-751.