Upozoravaju se porezni obveznici da redovno izdaju fiskalne račune

Upozoravaju se porezni obveznici koji su u sustavu fiskalizacije kako moraju poštovati odredbe Zakona o fiskalnim sustavima Brčko distrikta BiH odnosno, redovno se moraju izdavati fiskalni računi.

Image for news

Nakon uvođenja sustava fiskalizacije u Brčko distriktu primijećeno je kako određeni broj poreznih obveznika, a naročito onih koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, redovno ne izdaje fiskalne račune te s tim u vezi inspekcija Porezne uprave Brčko distrikta BiH obavlja pojačane kontrole evidencije prometa putem fiskalnih uređaja. Kazne za neizdavanje fiskalnog računa kreću se u opsegu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

Ono što posebno naglašavamo je da će svim onim poreznim obveznicima kojima je već jednom izrečena novčana kazna zbog neizdavanja fiskalnog računa, ukoliko ponove prekršaj, Porezna uprava Brčko distrikta BiH pored novčane kazne izreći i mjeru zatvaranja poslovnih objekata u trajanju od 20 dana.