Одржана радионица у оквиру пројекта „Наставак подршке управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ (фебруар 2022)

У сарадњи са Дирекцијом за финансије, Пројекат „Наставак подршке управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ који финансира Европска унија, а спроводи међународни конзорцијум Global Austria GmbH & Co KG организовао је 4 радионице у периоду од 22. до 24. фебруара 2022 године. Циљ Пројекта је имплементација новог приступа буџетирања који ће обезбиједити бољу ефикасност и транспарентност трошења јавног новца, а за постизање овог циља Дирекција за финансије БДБиХ пружа пуну подршку Пројекту.

Image for news

а бази релевантних докумената буџетских корисника, а у складу са новим буџетским приступом и новом методологијом програмског буџетирања, Пројекат је припремио нацрт програмске структуре (главни програм/програм/активности) и исте доставио Дирекцији за финансије БДБиХ у јануару 2022. године. Буџетски корисници су имали довољно времена да анализирају приједлоге програма и њихових елемената.

На овим радионицама експерти Пројекта су, појединачно са представницима сваког  буџетског корисника, дискутовали предложену програмску структуру. Активно учешће представника буџетских корисника резултирало је усаглашавањем програмске структуре за све буџетске кориснике буџета БДБиХ, а самим тим и стварање предуслова за имплементирање новог буџетског оквира који обезбјеђује ефективније трошење буџетских средстава.

Бранкица Ленић, кључни  експерт за БДБиХ и РС је нагласила да ће Пројекат у наредном периоду, поред осталих активности, израдити методологију за мјерење учинка уз константну сарадњу са Дирекцијом за финансије БДБиХ и свих буџетских корисника буџета БДБиХ. Индикатори учинка ће се дефинисати по принципу радионица, као и дефинисање програмске структуре. Обрасци за извјештавање и праћење учинка ће се креирати у сарадњи Дирекције за финансије, буџетских корисника и Пројекта.

еГрађани