Обавјештење за термин обуке мјењачима који обављају мјењачке послове на подручју Брчко дистрикта БиХ

Комисија за обуку и провјеру знања стеченог на обуци за обављање мјењачких послова ће одржати обуку дана, 05. 07 . 2023. године (сриједа) у 15.30 часова.

Image for news

У складу са чланом 38 Закона о девизном пословању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 23/16) и Правилника о условима и начину обављања мјењачких послова и условима за издавање овлашћења у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 26/17) Комисија за обуку и провјеру знања стеченог на обуци за обављање мјењачких послова ће одржати обуку дана, 05. 07 . 2023. године (сриједа) у 15.30 часова у Сали за едукацију бр. 50, 3. спрат Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, ул. Мирослава Крлеже бр. 1, Брчко.

еГрађани