22_12_2022_Јавни позив за орочавање слободних новчаних средстава у 2022. Години

22.12.2022. Позивају се све банке у Босни и Херцеговини да, уколико желе да са Брчко дистриктом БиХ (Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ), склопе уговор о финансијским услугама орочавања слободних новчаних средстава, поднесу пријаву за склапање уговора Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Image for news

Пријаве се достављају најкасније до 15.00 сати 06.01.2023. године, путем протокола Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, ул. Мирослава Крлеже бр. 1.

22_12_2022_Јавни позив за орочавање слободних новчаних средстава у 2022. Години

еГрађани