23_12_2022_Porezna uprava Brčko distrikta BiH poziva porezne obveznike

Porezna uprava Brčko distrikta BiH poziva porezne obveznike da u zakonskim rokovima podnesu godišnje porezne prijave.
Također, obavještavaju se rezidentni porezni obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu poreza na dohodak da zahtjev za povrat mogu podnijeti do 28. 2. 2022. godine.

Image for news

Porezna uprava Brčko distrikta BiH poziva porezne obveznike da u zakonskim rokovima podnesu godišnje porezne prijave i to:

  • Godišnju poreznu prijavu za porez na dohodak do 28. 2. 2023. godine (dohodak od samostalne djelatnosti, zakup i slično)
  • Godišnju poreznu prijavu za porez na dobit do 31. 3. 2023. godine.

Pravo na povrat poreza imaju sljedeći rezidentni porezni obveznici:

  1. Rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti koji nisu radili svih 12 mjeseci u 2022. godini (uz zahtjev treba da prilože:  obrazac GIP ili AUG-1031, te uvjerenje nadležnog Zavoda za zapošljavanje za period u kojem nije bio u radnom odnosu)
  1. Rezidentni porezni obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu kamate na stambeni kredit (uz zahtjev prilažu: GIP/AUG-1031; godišnju poreznu prijavu i potvrdu banke o visini plaćene kamate na stambeni kredit)
  1. Rezidentni porezni obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu troškova školovanja djece (uz zahtjev prilažu: GIP/AUG-1031, godišnju poreznu prijavu i potvrdu o plaćenoj školarini)
  2. Rezidentni porezni obveznici koji imaju pravo na povrat za uplaćene premije za životno osiguranje koje ima karakter štednje (uz zahtjev prilažu: GIP/AUG-1031 i potvrdu o visini uplaćene premije za životno osiguranje)

DODATNO OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se poreski obveznici koji imaju pravo na povrat poreza po osnovu neiskorištenih ličnih odbitaka za mjesece koje nisu radili u 2022.godini, da će se uzeti u razmatranje svi zahtjevi podneseni Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH u zakonom propisanom roku, uz priloženu godišnju prijavu i obrasce GIP ili AUG-1031.