23_12_2022_Пореска управа Брчко дистрикта БиХ позива пореске обвезнике

Пореска управа Брчко дистрикта БиХ позива пореске обвезнике да у законским роковима поднесу годишње пореске пријаве.
Такође, обавјештавају се резидентни порески обвезници који остварују право на поврат по основу пореза на доходак да захтјев за поврат могу поднијети до 28. 2. 2022. године.

Image for news

Пореска управа Брчко дистрикта БиХ позива пореске обвезнике да у законским роковима поднесу годишње пореске пријаве и то:

  • Годишњу пореску пријаву за порез на доходак до 28. 2. 2023. године (доходак од самосталне дјелатности, закуп и слично)
  • Годишњу пореску пријаву за порез на добит до 31. 3. 2023. године.

Право на поврат пореза имају сљедећи резидентни порески обвезници:

  1. Резидентни обвезници пореза на доходак по основу несамосталне дјелатности који нису радили свих 12 мјесеци у 2022. години (уз захтјев треба да приложе образац ГИП или АУГ-1031, те увјерење надлежног Завода за запошљавање за период у којем није био у радном односу)
  1. Резидентни порески обвезници који остварују право на поврат по основу камате на стамбени кредит (уз захтјев прилажу: ГИП/АУГ-1031; годишњу пореску пријаву и потврду банке о висини плаћене камате на стамбени кредит)
  1. Резидентни порески обвезници који остварују право на поврат по основу трошкова школовања дјеце (уз захтјев прилажу: ГИП/АУГ-1031, годишњу пореску пријаву и потврду о плаћеној школарини)
  1. Резидентни порески обвезници који имају право на поврат за уплаћене премије за животно осигурање које има карактер штедње (уз захтјев прилажу: ГИП/АУГ-1031 и потврду о висини уплаћене премије за животно осигурање)

ДОДАТНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се порески обвезници који имају право на поврат пореза по основу неискориштених личних одбитака за мјесеце које нису радили у 2022.години, да ће се узети у разматрање сви захтјеви поднесени Пореској управи Брчко дистрикта БиХ у законом прописаном року, уз приложену годишњу пријаву и обрасце ГИП или АУГ-1031.

еГрађани