Devizno poslovanje

 

Zakonom o deviznom poslovanju propisuju se plaćanje odnosno poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u konvertibilnim markama, poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja, kupovina i prodaja sredstava plaćanja, fizički prenos i jednostrani prenosi imovine iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u inostranstvo i iz inostranstva u Distrikt koji nemaju obilježja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata. Ovaj zakon se primjenjuje od 01.01.2017. godine. U skladu sa ovim zakonom donešeni su i podzakonski akti, koji regulišu ovu oblast, a to su:

  • Pravilnik o uslovima i načinu otvaranja deviznih računa u inostranstvu
  • Pravilnik o uslovima i načinu evidentiranja poslova izvoza roba i usluga  koji se smatraju kreditnim poslovima s inostranstvom
  • Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova i uslova za izdavanje ovlaštenja u Brčko distriktu BiH
  • Pravilnik kojim se uređuje iznošenje strane gotovine, konvertibilnih maraka, čekova, vrijednosnih papira i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja iz Brčko distrikta BiH u inostranstvo

Kontakt osobe za sva pitanja vezana za Devizno poslovanje:

janja.geljic@df.bdcentral.net

branislava.narancic@df.bdcentral.net