Registar ovlaštenih revizora

Registar ovlaštenih revizora je centralni izvor informacija koji sadrži podatke od značaja za pravilnu identifikaciju ovlaštenih revizora. Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 22/16 i 50/18), propisano je da Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje vodi Registar ovlaštenih revizora kojima je u skladu s ovim zakonom te uslovima predviđenim od strane Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine izdata licenca.