Registar preduzeća za reviziju

Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju je registar koji sadrži informacije o pravnim licima ovlaštenim za reviziju u Brčko distriktu BiH. Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 22/16 i 50/18) propisano je da Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje vodi Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju kojima je u skladu s ovim zakonom izdata licenca.