Obavještenje za pravna lica koja obavljaju tehnički pregled uređaja i opreme za priređivanje igara na sreću

Obavještavaju se sva zainteresovana pravna lica koja su akreditovana za obavljanje tehničkog pregleda uređaja i opreme za priređivanje igara na sreću da je na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od 1. 7. 2022. godine u primjeni Zakon o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine , a da je 1. 11. 2022. godine stupio na snagu Pravilnik o primjeni Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine . U skladu s navedenim propisima uređaji i oprema za priređivanje igara na sreću nakon dobijenog certifikata o usklađenosti, a prije puštanja u upotrebu, podliježu tehničkom pregledu.