28_12_2023_Porezna uprava Brčko distrikta BiH poziva porezne obveznike

Pozivaju se porezni obveznici da u zakonskim rokovima podnesu godišnje porezne prijave.
Također, obavještavaju se rezidentni porezni obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu poreza na dohodak da zahtjev za povrat mogu podnijeti do 29.02.2024. godine.

Image for news

Porezna uprava Brčko distrikta BiH poziva porezne obveznike da u zakonskim rokovima podnesu godišnje porezne prijave i to:

 • Poreznu prijavu za porez na dohodak do 29.02. 2024. godine (dohodak od samostalne djelatnosti, zakup i slično)
 • Poreznu prijavu za porez na dobit do 31.03. 2024. godine.

Pravo na povrat poreza imaju sljedeći rezidentni porezni obveznici:

 1. Rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti koji nisu radili svih 12 mjeseci u 2023. godini koji uz zahtjev treba da prilože: 
 • obrazac GIP-1022 ili AUG-1031
 1. Rezidentni porezni obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu kamate na stambeni kredit, uz zahtjev prilažu:
 • GIP-1022 ili AUG-1031
 • godišnju poreznu prijavu
 • potvrdu banke o visini plaćene kamate na stambeni kredit
 • ugovor o stambenom kreditu
 • izjava
 1. Rezidentni porezni obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu troškova školovanja djece, uz zahtjev prilažu:
 • GIP-1022 ili AUG-1031
 • godišnju poreznu prijavu
 • potvrdu o plaćenoj školarini
 1. Rezidentni porezni obveznici koji imaju pravo na povrat za uplaćene premije za životno osiguranje koje ima karakter štednje, uz zahtjev prilažu:
 • GIP-1022 ili AUG-1031
 • potvrdu o visini uplaćene premije za životno osiguranje
 • polisu životnog osiguranja

Porezni obveznici koji u 2023.godini nisu imali uplata poreza, ne treba da podnose zahtjeve za povrat ni po kom osnovu.