Usvojen Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu

2.2.2021. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na drugoj vanrednoj sjednici Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, u iznosu od 238.227.961 KM, s uravnoteženim prihodima i rashodima.

Image for news

Značajnije rashodovne pozicije u prijedlogu budžeta su: 800.000 KM za nabavku COVID testova, 505.000 KM za nabavku vakcina za COVID-19 te 200.000 KM za nabavku jednokratne zaštitne opreme.

Za nastavak programa mjera za sanaciju šteta privrednim subjektima, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, izdvojeno je 1.500.000 KM.

Planirana su i izdvajanja Vijeću – fondu za nacionalne manjine po Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH. U prijedlogu budžeta zadržan je isti nivo socijalnih davanja kao i prethodnih godina, u iznosu od 19.796.000 KM, i to za davanja na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti izdvojeno je 11.825.000 KM, a po Zakonu o socijalnoj zaštiti 7.971.000 KM.

Također, za nastavak programa samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi izdvojen je isti nivo sredstava kao i prethodnih godina, po 500.000 KM.

Sve druge zakonske subvencije u oblasti privrede i poljoprivrede poput podsticaja, subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima kao i subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine planirane su u prijedlogu budžeta koji su danas usvojili članovi Vlade.

Za donacije koje se daju u skladu sa Zakonom o dodatnim pravima boraca i RVI izdvojeno je 2.340.000 KM dok je za stipendiranje studenata s područja Distrikta Brčko izdvojeno 1.020.000 KM.

Od značajnih infrastrukturnih projekata Vlada Brčko distrikta BiH se opredijelila da pristupi nastavku radova na Gradskom stadionu te je za ovu fazu radova izdvojeno 5.000.000 KM.

Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Članovi Vlade usvojili su na današnjoj sjednici i Smjernice za izradu nacrta zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.