Vlada usvojila set smjernica za izradu pravilnika za postupak fiskalizacije

7.6.2017. Na 15. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je smjernice za tri pravilnika koja je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH, koji je usvojen prošle godine, a koji podrazumijeva uvođenje fiskalnih kasa na području Brčko distrikta BiH do 1. 1. 2018. godine.

Image for news

Мато Лучић, директор Дирекције за финансије, истакао је да процес увођења фискализације тече у складу са терминским претпоставкама.

"Трудићемо се да увођење фискализације што мање кошта пореске обвезнике. Дирекција за финансије радићe на едукацији пореских обвезника и пореских службеника, како би овај систем био што једноставније спроведен", истакао је Лучић.

Усвојене смијернице односе се на израду правилника о изгледу фискалних, нефискалних и тестних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама те облику и садржају фискалног лога, затим правилника о регистрацији произвођача односно заступника фискалних система те правилника о врстама и облицима пломби фискалног система.

На приједлог Дирекције за финансије усвојени су и извјештаји о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ од јануара до априла текуће године.

"У прва четири мјесеца наплатили смо нешто више од 45 милиона, а потрошили нешто више од 25 милиона конвертибилних марака. То је резултат одлуке о привременом финансирању Владиних одјељења и институција у Брчко дистрикту БиХ која је на снази, а која са собом носи рестрикције код извршења одређених расхода", истакао је Лучић и додао да то није добро за локалну заједницу јер се прикупљена средства не реализују по нормалном коефицијенту обртаја и губе на вриједности.

На приједлог Одјељења за стручне и административне послове, Влада Брчко дистрикта БиХ примила је к знању Информацију о поступцима јавних набавки за март.

"У марту имамо закључених уговорно оквирних споразума у вриједности од 2 826 418 конвертибилних марака. Упоредном анализом у односу на претходне године можемо констатовати да је ово највећа сума до сада када је ријеч о закљученим уговорима", рекао је шеф Одјељења за стручне и административне послове Срђан Блажић.

На приједлог Одјељења за стручне и административне послове усвојене су и Смјернице за израду нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о дисциплинском поступку за утврђивање дисциплинске одговорности службеника и намјештеника у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ као и Смјернице за израду нацрта одлуке о измјени Одлуке о категоризацији радних мјеста у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.

Чланови Владе усвојили су Приједлог правилника о допунама Правилника о накнадама трошкова службених путовања запослених у Полицији Брчко дистрикта БиХ, Приједлог одлуке о именовању чланова и замјеника чланова Савјетодавног вијећа иницијативе "Партнерство за отворену власт", Приједлог одлуке о именовању члана Радне групе за израду комбинованог петог и шестог периодичног извјештаја БиХ о спровођењу Конвенције о правима дјетета те Приједлог закључка о давању сагласности кандидату Републике Мали за позицију предсједника Комисије CODEX ALIMANTARIUS u FAO (Организација за храну и пољопривреду УН-a).

Усвојене су одлуке о давању сагласности за ангажовање једног извшиоца за обављање посебних послова у Одјељењу за здравство и остале услуге те три извршиоца у Канцеларији за управљање јавном имовином.