Kontakti

DIREKCIJA ZA FINANSIJE

Miroslava Krleže 1

76100 Brčko distrikt BiH

Centrala Direkcije za finansije:   049/216-656

Direktor Direkcije za finansije: Janja Geljić 

                               e-mail: janja.geljic@df.bdcentral.net

Šef Kancelarije direktora Direkcije za finansije Mr. Daniel Šolaja

                                e-mail: daniel.solaja@df.bdcentral.net

Direktor Trezora: Nevresa Hasandžiković

                                 e-mail: nevresa.hasandzikovic@df.bdcentral.net                                                         

Direktor Poreske uprave: Mr. Tatjana Mihajlović

                                 e-mail: tatjana.mihajlovic@df.bdcentral.net

Šef Stručne službe: Zijo Kosovac

                                 e-mail:zijo.kosovac@df.bdcentral.net

Šef Kancelarije Centralne harmonizacijske jedinice: Sandra Ružičić

                                  e-mail:sandra.ruzicic@df.bdcentral.net