Контакти

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Мирослава Крлеже 1

76100 Брчко дистрикт БиХ

Централа Трезора:                049/231-700

Централа Пореске управе:  049/216-656

В.д. директор-а Дирекције за финансије: Јања Гељић

                               Телефон: 049/220-890
                                 e-mail: janja.geljic@df.bdcentral.net

Шеф Kанцеларије директора Дирекције за финансије: Мр. Даниел Шолаја

                               Телефон: 049/220-890
                                 e-mail: daniel.solaja@df.bdcentral.net

Директор Трезора: Невреса Хасанџиковић

                               Телефон: 049/231-750
                                 e-mail: nevresa.hasandzikovic@df.bdcentral.net

Директор Пореске управе: Мр. Татјана Михајловић

                                Телефон: 049/216-201
                                 e-mail: tatjana.mihajlovic@df.bdcentral.net

Шеф Стручне службе: Зијо Косовац

                               Телефон: 049/220-890
                                 e-mail: zijo.kosovac@df.bdcentral.net

еГрађани