О фискализацији

Процес фискализације подразумјева цјелокупни процес увођења и функционисања фискалних система.

Закон о фискалним системима дефинише овај процес као стављање фискалне касе или другог фискалног уређаја у функцију евидентирања оствареног промета како је одређено законским и подзаконским актима. То значи да ће порески обвезници, који се не налазе у изузецима, морати увести уређај за евидентирање оствареног промета.

Ко су према Закону о фискалним системима изузети од евидентирања промета преко фискалног система?

Који су поступци и обавезе пореских обвезника у процесу фискализације?

Рок за фискализацију

Различите врсте дјелатности имаће различите рокове за фискализацију који ће бити дефинисани Правилником о динамици фискализације а који ће бити објављени у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ и на WEB страници Дирекције за финансије – Пореске управе.

еГрађани