O fiskalizaciji

Proces fiskalizacije podrazumjeva cjelokupni proces uvođenja i funkcionisanja fiskalnih sustava.

Zakon o fiskalnim sustavima definiše ovaj proces kao stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa kako je određeno zakonskim i podzakonskim aktima. To znači da će poreski obveznici, koji se ne nalaze u izuzecima, morati uvesti uređaj za evidentiranje ostvarenog prometa.

Ko su prema Zakonu o fiskalnim sustavima izuzeti od evidentiranja prometa preko fiskalnog sustava?

Koji su postupci i obaveze poreskih obveznika u procesu fiskalizacije?

Rok za fiskalizaciju

Različite vrste djelatnosti imaće različite rokove za fiskalizaciju koji će biti definisani Pravilnikom o dinamici fiskalizacije a koji će biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH i na WEB stranici Direkcije za financije – Porezne uprave.