ODRŽAVANJE JAVNE I STRUČNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

28.10.2019. Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18), razmatrajući Nacrt zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 54. redovnoj sjednici, održanoj 23. oktobra 2019. godine, donosi

Image for news

ODLUKU
 
O ODRŽAVANJU JAVNE I STRUČNE RASPRAVE

O NACRTU ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

 

          Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne i stručne rasprave o Nacrtu zakona o budžetu  Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Član 2

 

          Nosioci aktivnosti provođenja javne i stručne rasprave je Komisija za budžet  Skupštine Brčko distrikta BiH i Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH.

Član 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz člana 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 

Član 4

 

Javna i stručna rasprava održat će se u Skupštini Brčko distrikta BiH – sala za plenarna zasjedanja u sljedećim terminima:

- 31. oktobra 2019. godine s početkom u 12 sati  i

- 14. novembra 2019. godine u 12 sati.

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i provođenje javne i stručne rasprave obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

Nakon sprovedene javne i stručne rasprave Komisija za budžet Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne i stručne rasprave.

 

Član 7

 

Zapisnici s javne i stručne rasprave dostavit će se poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisiji za budžet Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Član 8

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-697/19

Brčko, 23. 10. 2019. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Esed Kadrić