Radionica „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“ i „Zelena ekonomija“

18.6-2018. U organizaciji Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH i saradnji sa projektom GIZ EU ProLocal danas je u Brčkom održana radionica na temu „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“.

Image for news

Srećko Bogunović, stručni konsultant u ime Agencije za razvoj preduzeća iz Banja Luke, kazao je da se radionicama želi pomoći institucijama Distrikta s ciljem dolaska do zajedničkih zaključaka kako bi mala i srednja preduzeća dobili odgovarajuću podršku i pomoć. 

„U okviru ovog projekta mi imamo niz radionica gdje smo uz pomoć malih i srednjih preduzeća u BiH identifikovali neke nedostatke. Mi ćemo pokušati u ova dva dana da uradimo nešto sa institucijama Brčko distrikta BiH, da pomognemo i dođemo do zajedničkih zaključaka šta je to šta treba ugraditi u strategije politike u narednom periodu kako bi mala i srednja preduzeća zaista dobili odgovarajuću podršku i pomoć. Već imamo od malih i srednjih preduzeća razne prijedloge, savjete, sugestije i sl., a ono što su naročito tražili jeste da se proširi dio koji se tiče garantno kreditnih linija i da se učine fleksibilnijim kao i da cijene koje su važeće budu niže. Zainteresovani su i za subvenciju kamate kao i garancije, uvođenje modernijih sistema podrške kao u zemljama Evropske unije i sl.“, kazao je Bogunović.

Učesnik današnje radionice bio je i Šaćir Rahman, direktor ZZ Brka, koji je kazao da se nada da će seminar u Brčkom omogućiti da poslodavci vide koji su to povoljniji izvori sredstava kako bi se olakšalo poslovanje malih i srednjih preduzeća.

Radionica na temu „Zelena ekonomija“ održat će se u utorak (19. 6. 2018.) sa početkom u 10.45 sati.

GIZ podržava institucije Brčko distrikta BiH u procesu izvještavanja kao i primjeni principa evropskog akta za MSP (SBA – Small Business Act). SBA je evropski dokument, koji omogućava zemljama potpisnicima da pomažu MSP i sistematično prate, ocjenjuju i upoređuju napredak u ostvarivanju osnovnih principa definisanih ovim dokumentom. Ovaj projekat omogućio je edukaciju malih i srednjih preduzeća, zainteresovanih institucija i organizacija u čijoj nadležnosti je podrška MSP u oblasti finansija.