Redovna sjednica Vlade: Usvojen Pravilnik za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu

21.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj, 39. redovnoj sjednici usvojila je Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.

Image for news

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kazao je da su u ovogodišnji pravilnik uvedene određene novine u odnosu na prethodne godine.

„U Pravilniku su definisana namjena, upotreba, kriterij, uslovi i način proizvodnje kako bi poljoprivredni proizvođači i farmeri ostvarili pravo na podsticaj i dobili sredstva. Ovim pravilnikom uvedena je novina i to oblast uzgoja ribarstva, odnosno proizvodnja ribe. Poboljšali smo onu proizvodnju koja nije do sada bila u dovoljnoj mjeri razvijena, a bila je potrebna na tržištu Distrikta. Također, uveli smo i sistem praćenja i kontrole nadzora. Sredstva su osigurana u visini od 9.000.000 KM i nakon današnjeg usvajanja i objavljivanja u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ (u roku od sedam do osam dana) svi korisnici mogu se obratiti našem odjeljenju. Svi oni koji ispune kriterije i uslove moći će ostvariti svoja prava i dobiti novčana sredstva za podsticaj“, kazao je Gajić dodajući da su u toku i pregovori u vezi sa izradom strategije u poljoprivrednoj proizvodnji na osnovu koje će se moći odrediti koliko i koje proizvode treba podsticati.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici razmatrala je i Prijedlog odluke o rješavanju statusa obuhvata rijeke Brke te donijela zaključak da komisija u roku od sedam dana izvrši procjenu vrijednosti nekretnina i dostavi je članovima Vlade.

„Imamo dobijena sredstva od Svjetske banke još iz perioda poplava  2014. godine. Također, imamo sredstva i za eksproprijaciju parcela kako bi se ušlo u izvođenje tog projekta i na tim područjima postoje dvije vrste zemljišta, poljoprivredno i građevinsko. Za rješavanje ovog posla postoji imenovana komisija za procjene nekretnina kojoj je Vlada danas zaključkom naložila da izvrši svoj zadatak u roku od sedam dana“, kazao je Lučić.Vlada je na današnjoj sjednici odobrila Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za prva tri mjeseca 2018. godine koji će biti proslijeđen Skupštini Brčko distrikta BiH. Za prva tri mjeseca prikupljeno je 50.470.848 KM prihoda, a potrošeno 28.821.432 KM.Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za postupanje pri odobravanju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti demobilisanih boraca i članovima uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti demobilisanog borca i članovima uže porodice umrlog demobilisanog borca.

„Planirana su sredstva u Budžetu za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 170.000 KM, a odlukom o kriterijima i odlukom o programu i načinu raspodjele sredstava stvoren je pravni okvir za funkcionisanje ovog projekta u potpunosti i predviđeno je da se u slučaju smrti nosioca prava, odnosno demobilisanog borca porodici isplati 1.000 KM, a demobilisanom borcu u slučaju smrti člana uže porodice isplaćivat će se iznos od 300 KM. Zahtjevi se mogu podnositi od sutra“, kazao je Senad Bešić, šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Vlade Brčko distrikta BiH.

Vlada je na današnjoj sjednici primila k znanju Izvještaj o pravdanju grant sredstava JP „Komunalno Brčko“ .

Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, kazao je da je tim ispunjen uslov za dodjeljivanje grant sredstava za ovu godinu u iznosu od 2.300.000 KM.„Riječ je o pet programa koji su planirani: 1.200.000 KM je izdvojeno za nabavku vozila, osnovnih sredstava; 300.000 KM za nabavku mobilne spalionice; 100.000 KM za nabavku novogodišnjeg nakita; 200.000 KM su subvencije zateznih kamata na električnu energiju i 500.000 KM za izgradnju novih trafostanica“, kazao je Bulatović.

Vlada je danas primila k znanju i Izvještaj o radu Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ za period od 1.1. do 31.12.2017. godine.

Članovi Vlade danas su odbili amandmane na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH koje su predložili poslanik Admir Nuković i poslanik Tomislav Stjepanović.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za javne poslove, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u međuinstitucionalne radne grupe za izradu strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018–2022, Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Agencije za statistiku BiH, koji se odnosi na potpisivanje aneksa Sporazuma o preuzimanju poslova, opreme, finansijskih sredstava i zaposlenih Biroa za statistiku Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radno tijelo na državnom nivou.