Usvojene izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima

17.10.2018. Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je na 34. redovnoj sjednici izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima, koji ne poznaje nikakve izuzetke.

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da je usvajanjem izmjena i dopuna ovog zakona stvoren neophodan pravni okvir da fiskalizacija u Distriktu krene od 1. 1. 2019. godine. 

„Najvažnije je da smo jednoglasno odobrili ovaj zakon svjesni ozbiljnosti i potrebe da sistem fiskalizacije zaživi i na prostoru Brčko distrikta BiH i da tako eliminišemo sve one primjedbe koje su nam s pravom upućivane s drugih nivoa vlasti u BiH“, rekao je Milić. 

On je istakao da ovaj zakon neće izazvati nikakve potrese i da niko nema potrebe da se plaši fiskalizacije jer se radi samo o potrebi da se evidentira promet među pravnim licima i preduzetnicima, kojih je oko 3.100 u Brčko distriktu BiH. 

„Radi se o uspostavljanju evidencije i kontrole koja nije bila ili je bila prisutna u manjoj mjeri. Siguran sam da ćemo primjenom sistema fiskalizacije pokazati da je naša stvarna potrošnja ako ne ista, onda možda i veća od garantovanih 3,55 posto prihoda od PDV-a“, istakao je Milić. 

Dodao je da fiskalizacija neće predstavljati nikakvo opterećenje za pravna lica i preduzetnike, pošto je predviđeno da se kroz sistem podsticaja subvencionira nabavka neophodnih aparata za fiskalizaciju. 

Foto: Arhiv