Vlada započela 50. redovnu sjednicu

10.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH započela je 50. redovnu sjednicu na kojoj su članovi Vlade najviše vremena posvetili diskusiji o Prijedlogu pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina.

Image for news

Na današnjoj sjednici usvojen je i Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za ocjenjivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih lica i djece s rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, sastav i uslovi za formiranje Stručne ljekarske komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad, način rada ove komisije te obrasci za utvrđivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih lica i djece s rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite. 

Danas su usvojene i Smjernice za izradu pravilnika o uslovima i načinu rješavanja stambenih problema lica u stanju socijalne potrebe. Ciljevi pravilnika su da se uredi:

  • 1. Kategorija stanova koji mogu biti predmetom raspodjele licima u stanju socijalne potrebe ustupanjem na privremeno korištenje;
  • 2. Mjerila prilikom dodjele stanova na privremeno korištenje u kontekstu kvadrature stana i broja članova domaćinstva;
  • 3. Način utvrđivanja statusa socijalne potrebe u kontekstu socijalno zaštitne funkcije, odnosno kruga korisnika socijalne zaštite;
  • 4. Opća i posebna mjerila koja utiču na prioritet rješavanja stambenog problema kroz sistem bodovanja i
  • 5. Propisivanje organa koji odlučuje o rješavanju zahtjeva u vezi s rješavanjem stambenih problema lica u stanju socijalne potrebe. 

Vlada Brčko distrikta BiH prije otvaranja 50. okončala je 49. redovnu sjednicu po ranije utvrđenom dnevnom redu.