Vlada održala nastavak 38. redovne i 47. vanrednu sjednicu

8. 6. 2018. Na današnjoj 38. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o rješavanju statusa obuhvata rijeke Brke, nakon čega je usvojen zaključak kojim je naloženo komisiji Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH da pripremi prijedlog odluke o rješavanju parcela koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta oko rijeke Brke.

Image for news

Damir Bulčević, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH, kazao je da je komisija od šest članova bila podijeljenog mišljenja te nije mogla donijeti odluku o atraktivnosti zemljišta oko rijeke Brke. 

„Ovdje se radi o eksproprijaciji zemljišta oko korita rijeke Brke gdje je komisija imala podijeljena razmišljanja i nije mogla donijeti odluku o atraktivnosti zemljišta oko rijeke Brke. Vlada je ponovo uputila Direkciji za finansije i komisiji koja odlučuje o predmetu da ponude jedno od rješenja jer u ovom momentu Vlada je dovedena u jednu pravnu nesigurnost“, kazao je Bulčević.

Vlada je usvojila Prijedlog Odluke o predaji rashodovanih osnovnih sredstava. Vlada je na današnjoj sjednici predložila da se materijal Smjernica za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju u Brčko distriktu BiH povuče s dnevnog reda i uputi na komentare Ekonomsko-socijalnom vijeću kao i da se s Vijećem izvrše konsultacije kada su u pitanju Smjernice za izradu nacrta odluke o visini naknade za usluge Sektora za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona za izradu budžeta za građane Distrikta, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uslovima za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti i bavljenje naučnoistraživačkim radom, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja, Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčko distriktu BiH kao i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o premjeru i katastru nekretnina u Distriktu.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Prijedlog Odluke o odobravanju Prijedloga Strateškog okvira za reformu javne uprave BiH 2018–2022. godine, Prijedlog Zaključka kojim se daju primjedbe na Nacrt Zakona o vazduhoplovstvu BiH, Prijedlog Zaključka u vezi s nacrtom sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Distrikta kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.

Održana je i 47. vanredna sjednica na kojoj je usvojena Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne troškove, treći dio.