Vlada usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2019–2021. godine

1.8.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 44. redovnoj sjednici Dokument okvirnog budžeta Brčko distrikta BiH za period 2019–2021. godina. Ovaj dokument zakonom je određen kao pretpostavka izrade budžeta za narednu godinu. Njime se određuju fiskalne politike te ostvarenje prihoda i rashoda za naredne tri godine.

Image for news

„Nivo prihoda za 2019. godinu je 208 miliona konvertibilnih maraka, za 2020. godinu 210 miliona, a za 2021. godinu 212 miliona KM, što je evidentan porast prihoda. Ovaj porast temeljimo na makroekonomskim pokazateljima, a cjelokupan dokument je analitički urađen“, rekao je direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić.On je napomenuo da će Direkcija odmah pristupiti izradi Instrukcije br. 2 koja određuje indikativne granice prihoda i rashoda za narednu budžetsku godinu.

Na 44. redovnoj sjednici su odobrene i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina.

Imenovan je predstavnik Brčko distrikta BiH u radnu grupu na državnom nivou, za praćenje, primjenu i izvještavanje o realizaciji Okvirne strategije prometa BiH za period od 2016. do 2030. godine te usvojene tehničke izmjene Odluke o imenovanju članova Privrednog vijeća Brčko distrikta BiH.