Započeta 42. redovna sjednica Vlade

18.7.2018. Vlada Brčko distrikta BiH započela je danas 42. redovnu sjednicu na kojoj je primljena k znanju Informacija u vezi sa stanjem izrade i nabavke integralnog zdravstvenog informacionog sistema Brčko distrikta BiH.

Image for news

Usvojena je i Odluka o odobravanju Akcionog plana za realizaciju projekta o uspostavljanju poslovanja na jednom mjestu (ONE-STOP-SHOP), finansiranog od Međunarodne finansijske korporacije u okviru Svjetske banke u BiH koji će uspostaviti jednošalterski sistem elektronske registracije poslovnih subjekata u Brčkom.

Redovna sjednica Vlade bit će nastavljena sutra, 19. 7. 2018. godine u 8.00 sati.