Završena 44. redovna sjednica i održana 54. vanredna sjednica

8.8.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 44. redovne sjednice razmatrala je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za juni 2018. godine.

Image for news

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kazao je da su ostvareni prihodi u junu mjesecu ove godine 18.433.178 KM, dok su rashodi 13.884.896 KM.„Osnovni rashodi bruto plata su za taj mjesec 5.398.686 KM, ugovorne usluge 1.281.343 KM, grantovi pojedincima 1.574.407 KM, subvencije preduzećima 1.458.618 KM i kapitalni budžet 961.710 KM“, kazao je Lučić.

Vlada Distrikta danas je usvojila i Prijedlog zaključka kojim se daje zvanični stav o prihvatanju do sada neprihvaćenih odredbi Evropske socijalne povelje.

Senka Petković, šefica Službe psihosocijalne zaštite u Pododeljenju za socijalnu zaštitu, kazala je da je Brčko distrikt BiH ovim usvajanjem prihvatio četiri odredbe koje se odnose na pravo na socijalnu zaštitu.„Brčko distrikt BiH je prihvatio do sada četiri odredbe koje se odnose na pravo na socijalnu zaštitu s ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava na socijalnu zaštitu zemlje potpisnice koja preuzima tu obavezu, zatim pravo na socijalnu zaštitu i medicinsku pomoć zemlje potpisnice i pravo na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja s ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja“, kazala je Petković dodajući da se današnji usvojeni Prijedlog zaključka odnosi i na strane državljane.

Članovi Vlade danas su usvojili i Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, kao i Akcioni plan na osnovu Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine, po preporukama Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.

Vlada Distrikta na današnjoj sjednici prihvatila je Izvještaj JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH o utrošku sredstava po osnovu subvencija za 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je primila k znanju Informaciju o sticanju nekretnine označene kao parcela broj 1910/2 KO Krepšić.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je nakon završetka 44. redovne sjednice održala i 54. vanrednu sjednicu na kojoj su usvojili Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 35-000091/17 od 29. 6. 2018. godine, kao i Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-000192/18 od 27. 6. 2018. godine.

Na vanrednoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu donacija.