Fiskalizacija

Proces fiskalizacije podrazumjeva cjelokupni proces uvođenja i funkcionisanja fiskalnih sustava.

Zakon o fiskalnim sustavima definiše ovaj proces kao stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa kako je određeno zakonskim i podzakonskim aktima. To znači da će poreski obveznici, koji se ne nalaze u izuzecima, morati uvesti uređaj za evidentiranje ostvarenog prometa.

Ko su prema Zakonu o fiskalnim sustavima izuzeti od evidentiranja prometa preko fiskalnog sustava?