15_05_2024_Javni poziv za oročavanje slobodnih novčanih sredstava u 2024. Godini

15.05.2024. Pozivaju se sve banke u Bosni i Hercegovini da, ukoliko žele da s Brčko distriktom BiH (Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH), sklope ugovor o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

Image for news

Prijave se dostavljaju najkasnije do 15.00 sati 29.05.2024. godine, putem protokola Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1,sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OROČAVANJE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA NA PERIOD OD 13 (TRINAEST) MJESECI“.

15_05_2024_Javni poziv za oročavanje slobodnih novčanih sredstava u 2024. Godini