Održana radionica u okviru projekta „Nastavak podrške upravljanja javnim finansijama u BiH“

Rukovodeći službenici Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kao i zaposlenici Trezora i Sektora za opće poslove i strateško planiranje pri Sekretarijatu Vlade Brčko distrikta BiH, koji su uključeni u proces strateškog planiranja i proces programskog budžetiranja, učestvovali su u radionici u okviru projekta „Nastavak podrške upravljanja javnim finansijama u BiH“. Cilj ovog projekta je da se unaprijedi proces programskog budžetiranja na svim nivoima vlasti u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a implementira ga DAI Human dynamics.

Image for news

Glavne teme ove radionice su prezentacija novih Priručnika za srednjoročni budžetski okvir i Priručnika za programsko budžetiranje.

Novi Priručnik za programsko budžetiranje u vezi sa srednjoročnim planiranjem budžeta je pripremljen u skladu s ciljem Strategije upravljanja javnim finansijama za Brčko distrikt BiH da se budžet za 2024. godinu usvoji u programskom formatu, a da će 2025. godine i planiranje i izvještavanje o izvršenju budžeta biti u skladu s novom metodologijom.

Brankica Lenić, ključni ekspert na Projektu, naglasila je da će se tokom implementacije novog pristupa u procesu programskog budžetiranja Brčko distrikta BiH susretati sa izazovima s kojima su se ostali nivoi vlasti već susretali prethodnih godina, korištenjem BPMIS softvera, za podnošenje budžetskih zahtjeva. Imajući u vidu da BPMIS nije u primjeni u Brčko distriktu BiH, Projekat je prilagodio svoje aktivnosti na način da obukama i radom s budžetskim korisnicima pruži tehničku podršku i osposobi zaposlene da se spremno uključe u pripremu budžeta za 2024. godinu u programskom formatu.

Nastavak edukacije i rada s budžetskim korisnicima Brčko distrikta BiH planiran je u januaru iduće godine.