Ured ravnatelja Direkcije

Ured ravnatelja obavlja poslove koji se odnose na:

 • potrebe ravnatelja u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja u vezi sa realizacijom programa aktivnosti ravnatelja;
 • pripremu sjednica stručnog kolegija i sprovođenje njegovih zaključaka;
 • prijem materijala za sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH, Skupštine Brčko Distrikta BiH i drugih organa Brčko Distrikta BiH i njihovih tijela koji se odnose na Direkciju;
 • staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada direkcije i organizovanje obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe ravnatelja;
 • obavlja organizacijske pripreme za održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje ravnatelj;
 • pribavlja materijale od Trezora i Porezne uprave za potrebe ravnatelja;
 • stara se o materijalima i dokumentima koji se dostavljaju ravnatelju;
 • obavlja prijem pošte;
 • osigurava blagovremenu dostavu materijala za tijela distrikta;
 • obavlja određene protokolarne poslove;
 • obavlja i druge poslove koje odredi ravnatelj,a koji se odnose na poslove iz nadležnosti ureda.

Rukovođenje:

Direkcijom za financije rukovodi

V.d. ravnatelj-a Direkcije za financije: Janja Geljić

Uredom ravnatelja rukovodi

Šef Ureda : Mr. Daniel Šolaja