Trezor

Trezor obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripreme prednacrta i nacrta Zakona i drugih propisa, analiza, informacija i izvještaja u pogledu donošenja i izvršenja budžeta; srednjoročno makroekonomsko i strateško planiranje, fiskalnu analizu i planiranje;
 • planiranje prihoda i rashoda;
 • pripreme budžeta;
 • trezorsko poslovanje;
 • uspostavlja djelotvorne sisteme za izvršenje budžeta, računovodstva i upravljanje,
 • nadgleda operacije plaćanja, računovodstva i izvještavanja,
 • stara se o zakonitosti rada Trezora,
 • razvija tehnološku strategiju za jačanje sistema finansijskog upravljanja u Trezoru,
 • poslove povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda na JRT budžeta Distrikta,
 • poslove izvršenja sudskih odluka na teret budžeta Distrikta, te
 • vrši i druge poslove utvrđene programima i planovima rada.

Rukovođenje:

Trezorom rukovodi

Direktor Trezora: Nevresa Hasandžiković