Девизно пословање

Законом о девизном пословању прописују се плаћање односно пословање између резидената и нерезидената у страним средствима плаћања и у конвертибилним маркама, пословање између резидената у страним средствима плаћања, куповина и продаја средстава плаћања, физички пренос и једнострани преноси имовине из Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у иностранство и из иностранства у Дистрикт који немају обиљежја извршења посла између резидената и нерезидената. Овај закон се примјењује од 01.01.2017. године. У складу са овим законом донешени су и подзаконски акти, који регулишу ову област, а то су:

  • Правилник о условима и начину отварања девизних рачуна у иностранству
  • Правилник о условима и начину евидентирања послова извоза роба и услуга  који се сматрају кредитним пословима с иностранством
  • Правилник о условима и начину обављања мјењачких послова и услова за издавање овлаштења у Брчко дистрикту БиХ
  • Правилник којим се уређује изношење стране готовине, конвертибилних марака, чекова, вриједносних папира и свих других физички преносивих инструмената плаћања из Брчко дистрикта БиХ у иностранство

Контакт особе за сва питања везана за Девизно пословање:

janja.geljic@df.bdcentral.net

branislava.narancic@df.bdcentral.net

еГрађани