Инфо

У складу са Законом о фискалним системима  и Правилником о изгледу формулара и начину испитивања дијелова фискалних система, трошкове за испитивање исправности система сноси произвођач, односно заступник.

Износ трошкова одређен је наведеним Правилником,

а уплата се врши на: на ЈРТ  Брчко дистрикта БиХ

Број рачуна: 5520001826762457 отворен код Аддико банк а.д. Бања Лука

Врста прихода: 722791

Буџетска организација: 1601001

Сврха дознаке: накнада трошкова за испитивање исправности фискалних система

еГрађани