Komisija za fiskalizaciju

Predsjednik Komisije za fiskalizaciju: Mirsada Ćerimagić

                               Telefon: 049/216-656
                                 e-mail: mirsada.cerimagic@df.bdcentral.net