Комисија за фискализацију

Предсједник Комисије за фискализацију: Сафет Ризвановић

                             Телефон: 049/216-656
                                 e-mail: safet.rizvanovic@df.bdcentral.net

еГрађани