Пореска управа

Пореска управа обавља послове који се односе на:

  • Врши припрему преднацрта, нацрта закона и других прописа, анализа, информација и извјештаја из области пореске политике;
  • анализира ефекте примјене постојећих закона и предлаже мјере за измјене закона у функцији остваривања већих прихода;
  • припрема аналитичке подлоге за доношење порезних прописа, прати утицај пореза на привредна кретања;
  • проводи Закон о Пореској управи Брчко Дистрикта БиХ, те обавља и друге послове утврђене програмима и плановима рада.

Руковођење:

Пореском управом руководи

Директор Пореске управе: Мр. Татјана Михајловић

еГрађани