Registar preduzeća za reviziju

Registar poduzeća ovlaštenih za reviziju je registar koji sadrži informacije o pravnim licima ovlaštenim za reviziju u Brčko distriktu BiH. Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 22/16 i 50/18), propisano je da Direkcija za financije Brčko distrikta BiH, Sektor za obradu financijskih izvještaja i licenciranje vodi Registar poduzeća ovlaštenih za reviziju kojima je suglasno ovom Zakonu izdana licenca.