Регистар предузећа за ревизију

Регистар предузећа овлашћених за ревизију је регистар који садржи информације о правним лицима овлашћеним за ревизију у Брчко дистрикту БиХ. Законом о рачуноводству и ревизији у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 22/16 и 50/18) прописано је да Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање води Регистар предузећа овлашћених за ревизију којима је у складу с овим законом издата лиценца.

еГрађани