Organiziran drugi dio obuka za buduće trenere u polju programskog budžetiranja

Projekt „Nastavak podrške upravljanju javnim financijama u Bosni i Hercegovini” financiran od strane Europske unije, organizirao je drugi dio obuka za buduće trenere u polju programskog budžetiranja za Brčko distrikt BiH.

Image for news

Prva obuka je održana 8. travnja, a odnosila se na primjenu priručnika o Srednjoročnom proračunskom okviru koje je Projekt pripremio za Brčko distrikt BiH. Tijekom obuke, sudionici su se upoznali sa ključnim karakteristikama procesa izrade srednjoročnog proračunskog okvira, odnosno izrade osnovnog proračuna i izrade prijedloga politika. Praktični dio Obuke je obuhvatio primjer obračuna osnovnog proračuna i popunjavanje obrasca prijedloga novih politika.

Druga obuka je održana 14. travnja i odnosila se na primjenu priručnika o Programskom budžetiranju, koji je također pripremljen od strane Projekta. Sudionici na ovoj obuci imali su priliku upoznati se s novim pristupom izrade proračuna i uspostavljanjem veze između strateškog i srednjoročnog planiranja s programskim proračunom. Tijekom obuke, sudionicima je prezentiran uvod u programsko budžetiranje, a zatim se prešlo na temu formuliranja programske klasifikacije. U praktičnom dijelu obuke sudionici su po skupinama, za zadatog proračunskog korisnika, izradili primjere programske strukture. Dio obuke koji se odnosio na definiranje informacija o učinku približio je ovu temu sudionicima, te su sudionici na temelju novih saznanja vrlo aktivno sudjelovali u praktičnom dijelu obuke u definiranju indikatora učinka.

U suradnji s Projektom, nastavljaju se obuke trenera tako što će budući treneri na obukama proračunskih korisnika BD BiH uzeti aktivno sudjelovanje i održati kraće prezentacije; naglasila je ekspertica na projektu Brankica Lenić.