Организован други дио обука за будуће тренере у области програмског буџетирања

Пројекат „Наставак подршке управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини” финансиран од стране Европске уније, организовао је други дио обука за будуће тренере у области програмског буџетирања за Брчко дистрикт БиХ.

Image for news

Прва обука је одржана 8. априла, а односила се на примјену приручника о Средњорочном буџетском оквиру које је Пројекат припремио за Брчко дистрикт БиХ. Током обуке, учесници су се упознали са кључним карактеристикама процеса израде средњорочног буџетског оквира, односно израде основног буџета и израде приједлога политика. Практични дио обуке је обухватио примјер обрачуна основног буџета и попуњавање обрасца приједлога нових политика.

Друга обука је одржана 14. априла и односила се на примјену приручника о Програмском буџетирању, који је такође припремљен од стране Пројекта. Учесници су на овој обуци имали прилику да се упознају са новим приступом буџетирања и успостављањем везе између стратешког и средњорочног планирања са програмским буџетом. Током обуке, учесницима је презентован увод у програмско буџетирање, а затим се прешло на тему формулисања програмске класификације. У практичном дијелу обуке учесници су по групама, за задатог буџетског корисника, израдили примјере програмске структуре. Дио обуке који се односио на дефинисање информација о учинку приближио је ову тему учесницима, те су учесници на основу нових сазнања врло активно учествовали у практичном дијелу обуке у дефинисању индикатора учинка.

У сарадњи са Пројектом, настављају се обуке тренера тако што ће будући тренери на обукама буџетских корисника БДБиХ узети активно учешће и одржати краће презентације, нагласила је експерткиња на пројекту, Бранкица Ленић.

еГрађани