Okončana 66. redovita sjednica

23.9.2019. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 66. redovitoj sjednici donijela je Odluku o pokretanju procedure kreditnog zaduženja Brčko distrikta BiH kod Europske banke za obnovu i razvoj.

Image for news

Predstojnik Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović kazao je da se radi o kreditnom zaduženju u visini od 6,5 milijuna eura za projekt glavnog transportnog cjevovoda od tvornice vode „Plazulje“ do Potočara u duljini od oko 14 kilometara.

„Ovim projektom ostavljene su mogućnosti i za priključenje istočnog dijela i zapadnog dijela Distrikta, a u inicijativi je i da se osigura određena funkcionalnost za južni dio Distrikta, odnosno da s izvorišta tvornice vode poboljšamo vodoopskrbu na teritoriju kompletnog Distrikta. S ovim projektom se čekalo kako bi se prilagodio projektu obilaznice i mi smo pri kraju aneksa glavnog transportnog cjevovoda, što znači da bi vrlo brzo mogla biti operativna sredstva ako postignemo kvalitetne dogovore“, kazao je Bulatović. 

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Smjernice za izradu nacrta zakona o dopuni Zakona o fiskalnim sustavima. 

Ravnatelj Porezne uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković kazao je da je riječ o nakani da se odvjetnici, odnosno odvjetnička djelatnost izuzme iz fiskalizacije na razdoblje od godinu dana, nakon čega bi se vidjelo postoje li smetnje i problemi u evidentiranju gotovinskog prometa. 

„O tome se razgovaralo na prošloj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH i koliko sam informiran nije bilo nekog raspoloženja da se takva mjera uvede. Danas je na sjednici Vlade aktualizirano ovo pitanje i ono će se vjerojatno ponovno naći na sjednici Skupštine. Pored ovoga pitanja, izmjene članka 6. Zakona o fiskalnim sustavima, imamo i inicijativu, a to je inicijativa Gospodarske komore Brčko distrikta BiH i neovisnog zastupnika Uroša Vojnovića da se bezgotovinski platni promet izuzme iz procesa fiskalizacije. To je definirano kao veleprodaja, međutim mi smo dali svoju suglasnost da se ne ograničava na veleprodaju nego da se to izuzimanje definira kao izuzimanje bezgotovinskog platnog prometa bez obzira na to radili li se ono kroz veleprodaju ili maloprodaju proizvoda jer Porezna uprava ima podatke o takvim prometima putem banaka, odnosno izvadaka. Mi očekujemo da se ta inicijativa pokrene već na narednoj sjednici Skupštine“, kazao je Trifković. 

Članovi Vlade na današnjoj sjednici usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u sastav izaslanstva BiH za pregovore radi zaključenja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije za realizaciju projekta autoceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo kao i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade predsjedniku stručnog povjerenstva. 

Na današnjoj sjednici Vlada je k znanju primila Izvješće i Akcijski plan za otklanjanje nedostataka po Izvješću o reviziji financijskog poslovanja Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine kao i Izvješće i Akcijski plan Odjela za komunalne poslove za otklanjanje nedostataka po Izvješću o reviziji financijskog poslovanja Odjela za komunalne poslove za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2018. godine. 

Vlada Brčko distrikta BiH danas je na sjednici razmatrala Informaciju o postupcima javnih nabava u razdoblju od travnja do lipnja 2019. godine kao i Izvješće o namjenskom utrošku dotacijskih sredstava za nabavu mobilne spalionice, dostavljeno od strane Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“. Na sjednici je usuglašeno da se uradi dorada i dopuna Izvješća za proceduru javne nabave Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“.