Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

O Direkciji

Direkcija za finansije Distrikta je osnovana Zakonom o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Direkcije uspostavljene su sljedeće organizacijske jedinice:

 1. Kancelarija direktora
 2. Trezor
 3. Poreska uprava
 4. Stručna služba
 5. Centralna harmonizacijska jedinica

Direkcija za finansije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na ostvarivanje sljedećih nadležnosti u oblasti finansija:

 • Donosi provedbene propise iz oblasti finansija,
 • Podnosi izvještaj Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet,
 • Priprema prijedlog godišnjeg budžeta,
 • Priprema kvartalne i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta,
 • Provodi poresku politiku,
 • Vodi trezorsko poslovanje,
 • Uspostavlja sistem finansijske javne potrošnje,
 • Vrši nadzor nad izvršenjem budžeta Distrikta,
 • Upravlja novčanim tokovima,
 • Kontroliše javni dug i vrši njegovo sravnjavanje,
 • Vrši kontrolu ostvarivanja budžeta Distrikta,
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Rukovođenje:

Direkcijom za finansije rukovodi

Direktor Direkcije za finansije: Janja Geljić