Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Registar ovlaštenih revizora

Registar ovlaštenih revizora je centralni izvor informacija koji sadrži podatke od značaja za pravilnu identifikaciju ovlaštenih revizora. Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 22/16 i 50/18), propisano je da Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje vodi Registar ovlaštenih revizora kojima je u skladu s ovim zakonom te uslovima predviđenim od strane Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine izdata licenca.