Registar ovlaštenih revizora

Registar ovlaštenih revizora je centralni izvor informacija koji sadrži podatke od značaja za pravilnu identifikaciju ovlaštenih revizora. Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 22/16 i 50/18), propisano je da Direkcija za financije Brčko distrikta BiH, Sektor za obradu financijskih izvješća i licenciranje vodi Registar ovlaštenih revizora kojima je, sukladno ovom Zakonu te uvjetima predviđenim od strane Povjerenstva za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, izdana licenca.