Регистар овлашћених ревизора

Регистар овлашћених ревизора је централни извор информација који садржи податке од значаја за правилну идентификацију овлашћених ревизора. Законом о рачуноводству и ревизији у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ", бр. 22/16 и 50/18), прописано је да Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање води Регистар овлашћених ревизора којима је у складу с овим законом те условима предвиђеним од стране Комисије за рачуноводство и ревизију Босне и Херцеговине издата лиценца.

еГрађани