Obavjest za sve porezne obveznike/fizičke osobe koje po temelju rada ostvaruju prihod iz inozemstva

Pozivaju se svi porezni obveznici/fizičke osobe koja po temelju rada ostvaruju prihod iz inozemstva da podnesu godišnju poreznu prijavu za 2021. godinu na obrascu GPD – 1051, uz koju će biti priložena i jedna mjesečna prijava na obrascu AMS – 1035, kojom će se iskazati ukupno ostvareni prihod iz inozemstva za 2021. godinu.

Image for news

Gore navedeno je potrebno dostaviti Direkciji za financije – Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH najkasnije do 30. 6. 2022. godine.

Za sve dodatne informacije obveznici se mogu obratiti Poreznoj upravi na broj telefona 049/216-656, prostorije 210 i 239 ili osobno u uredima 2 i 21 u zgradi Porezne uprave, Miroslava Krleže br. 1, Brčko.